Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Έρευνα στους μαθητές του Σχολείου μας

Πριν από την έναρξη του προγράμματος οι μαθητές και οι μαθήτριες των Β, Γ,, Δ, Ε και ΣΤ τάξεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συμπλήρωσαν το παρακάτω ερωτηματολόγιο. Η συμπλήρωσή του έγινε πάνω σε μια φόρμα καταγραφής στα Google έγγραφα, ώστε τα αποτελέσματα να εξάγονται αυτόματα.


Ερωτηματολόγιο για μαθητές

Δήλωση τάξης
·          Β΄ τάξη
·          Γ΄-Δ΄τάξη
·          Ε΄- ΣΤ΄τάξη

Γνωρίζετε ότι υπάρχουν προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας;
·          Ναι
·          Όχι
·          Δεν ξέρω.

Έχετε επισκεφτεί μαγαζί με βιολογικά προϊόντα;
·          Ναι
·          Όχι
·          Δεν ξέρω.
Τα μεγάλα σουπερ μάρκετ διαθέτουν προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας;
·          Ναι
·          Όχι
·          Δεν ξέρω.

Γνωρίζετε με ποιο τρόπο ένα προϊόν αποδεικνύεται ότι είναι βιολογικό;
·          Ναι
·          Όχι
·          Δεν ξέρω.

Σκέφτεσαι κάθε φορά που καταναλώνεις ένα προϊόν ότι περιέχει χημικά λιπάσματα ή φυτοφάρμακα;
·          Ναι
·          Όχι
·          Δεν ξέρω.

Πιστεύεις ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι καλύτερα για την υγεία μας;
·          Ναι
·          Όχι
·          Δεν ξέρω.

Ξέρετε , αν στο νησί μας υπάρχουν καταστήματα που πουλούν βιολογικά προϊόντα;
·          Ναι
·          Όχι

·          Δεν ξέρω.