Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Αποτελέσματα Έρευνας Μαθητών

Δήλωση τάξης

Β΄ τάξη1231%
Γ΄-Δ΄τάξη1538%
Ε΄- ΣΤ΄τάξη1231%

Γνωρίζετε ότι υπάρχουν προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας;

Ναι2462%
Όχι1333%
Δεν ξέρω.25%

Έχετε επισκεφτεί μαγαζί με βιολογικά προϊόντα;

Ναι1231%
Όχι2564%
Δεν ξέρω.25%

Τα μεγάλα σουπερ μάρκετ διαθέτουν προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας;

Ναι1129%
Όχι1129%
Δεν ξέρω.1642%

Γνωρίζετε με ποιο τρόπο ένα προϊόν αποδεικνύεται ότι είναι βιολογικό;

Ναι718%
Όχι2051%
Δεν ξέρω.1231%

Σκέφτεσαι κάθε φορά που καταναλώνεις ένα προϊόν ότι περιέχει χημικά λιπάσματα ή φυτοφάρμακα;

Ναι2769%
Όχι821%
Δεν ξέρω.410%

Πιστεύεις ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι καλύτερα για την υγεία μας;

Ναι2974%
Όχι718%
Δεν ξέρω.38%

Ξέρετε , αν στο νησί μας υπάρχουν καταστήματα που πουλούν βιολογικά προϊόντα;

Ναι1436%
Όχι821%
Δεν ξέρω.1744%

Αριθμός καθημερινών απαντήσεων