Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

Εναλλακτικές-Βιολογικές καλλιέργειες

Οι μαθητές της Β΄ τάξης συμμετείχαν στο πρόγραμμα ΄΄Εναλλακτικές-Βιολογικές καλλιέργειες και βιώσιμη ανάπτυξη μη γνωρίζοντας την έννοια ΄΄βιολογικό προϊόν΄΄ και το πόσο σημαντικό είναι ένα κηπευτικό αγαθό να είναι βιολογικό. Προσπαθήσαμε μέσω του προγράμματος να καταλάβουν τα παιδιά  όλες αυτές τις σημαντικές έννοιες και να κατανοήσουν πόσο ωφέλιμο και οικολογικό είναι για όλους μας η καλλιέργεια Βιολογικών προϊόντων. Στην αρχή συμπληρώσαμε ερωτηματολόγιο στο οποίο τα παιδιά απάντησαν εάν γνωρίζουν τι είναι βιολογικό προϊόν. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία δε γνώριζαν. Στη συνέχεια έγινε προβολή μίας ταινίας μικρού μήκους με σκοπό την ολόπλευρη ενημέρωση τους πάνω στον εν λόγο θέμα.
  Επίσης επισκεφτήκαμε μαζί με τις άλλες τάξεις του σχολείου χώρους καλλιέργειας και διάθεσης βιολογικών προϊόντων. Ακόμη συμμετείχαμε με την τάξη μας στη δημιουργία του σχολικού μας κήπου φυτεύοντας διάφορα κηπευτικά προϊόντα. 
 
Συμπερασματικά τα παιδιά χάρηκαν με την όλη διαδικασία του προγράμματος, συνεργάστηκαν μεταξύ τους, έπαιξαν, διασκέδασαν, απέκτησαν νέες γνώσεις και εμπειρίες και έμαθαν πόσο σημαντικό για όλους μας είναι η καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων .