Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

4η Εργασία

Σε αυτή την εργασία θα μελετήσουμε τι ισχύει για τα βιολογικά προϊόντα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα πρέπει για ότι μελετάτε να γνωρίζετε ότι για όλες τις χώρες (27) που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά κανονισμούς για προϊόντα ισχύουν σε όλες τις χώρες οι ίδιοι κανόνες και νόμοι.

Σε αυτήν την εργασία καλείστε να δημιουργήσετε ένα ενιαίο κείμενο που θα αναπτύσσετε το συγκεκριμένο θέμα. Στην εργασία θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το υλικό που ακολουθεί.